Opzet en verantwoording

Wanneer is iemand een oorlogsslachtoffer? En wie bepaalt dat eigenlijk?

 

Het mag duidelijk zijn dat deze vraag niet eenvoudig beantwoord kan worden. 

 

De organisatie van het WO-2 Café Lansingerland besloot tot oprichting van deze website. Gaandeweg werd duidelijk dat er veel meer mensen zijn omgekomen (met een relatie tot onze dorpen) dan we hadden gedacht.

Van een groot aantal slachtoffers is nog erg weinig bekend. De omstandigheden waarin zij gestorven zijn, zijn niet altijd duidelijk. Over hun overtuiging is soms niets bekend, Wij onthouden ons daarom liever van een oordeel maar willen wel ruimte bieden aan het 'zichtbaar' maken van deze mensen, die omkwamen in een buitengewoon gecompliceerde tijd, in een buitengewoon onrustige wereld. 

 

In oorlogstijd sterven mensen onder allerlei omstandigheden. Soms sterven zij door een natuurlijke oorzaak die niet in relatie staat tot de oorlogsomstandigheden. Of zij komen om door een ongeval dat niet door de oorlogsomstandigheden is veroorzaakt. Deze personen, gestorven ten tijde van de oorlog maar niet met een expliciete relatie tot de oorlogsomstandigheden, zijn op deze website niet opgenomen. Allen die direct of indirect door (militaire) oorlogshandelingen, politieke spanningen en extreme denkbeelden of daaruit voortvloeiende handelingen zijn omgekomen, zijn hier verzameld zolang er ook een relatie is tot de voormalige gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk.

 

In de lijst van slachtoffers vindt u namen van militairen, burgers, ambtenaren. In dienst van verschillende landen, met verschillende politieke overtuigingen en soms meer dader dan slachtoffer. Sommigen stierven als gevolg van hun eigen keuzes, anderen door toeval, pech of noodlot. Of omdat zij niet langer als medemens werden gezien maar door het toenmalig kwaadaardig Nazi-regime tot 'ongewensten' waren bestempeld. Zowel personen die bekend staan of stonden als 'goed' en als 'fout' worden hier genoemd. Ten overvloede willen we duidelijk stellen dat de redactie van deze website op geen enkele wijze sympathiseert met de ideologie van het 'Derde Rijk' en de daarin gepropageerde verwerpelijke rassenleer.

 

Tegelijk willen wij geen makkelijke conclusies trekken over persoonlijke keuzes. De gepubliceerde lijst moet dan ook zeker niet opgevat worden als 'Erelijst' maar als poging een indruk te geven van de enorme impact van de oorlog in de dorpen Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk. 

 

Het kan dus voorkomen dat u namen aantreft op deze site die eerder als 'dader' dan als 'slachtoffer' zouden kunnen worden gezien. Bedenk daarbij nogmaals dat de hier geplaatste gegevens zijn vermeld als zo feitelijk mogelijke weergave van feiten, het oordeel is aan de lezer. 

 

Aarzel niet om uw reactie te plaatsen in het gastenboek of te sturen via het contactformulier.

 

De websiteredactie. 

Berkel en Rodenrijs, 2020-2022